Den Helder stap verder met blurring

De gemeente Den Helder is van plan de regels rondom mengvormen tussen horeca en retail te versoepelen. Den Helder is niet een van de gemeenten die deelnemen aan de pilot van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. “Den Helder kiest er bewust voor om het experiment breder te trekken”, zegt wethouder Lolke Kuipers, “omdat wij verwachten dat de behoefte van ondernemers meer zit bij een verlichting van andere regels en beleid.”

De aanleiding voor het experiment is het feit dat winkeliers en horecaondernemers te maken hebben met een grote hoeveelheid wetten en regels waaraan zij moeten voldoen. “De grote meerderheid van deze regels is ooit om goede redenen ingevoerd”, zegt Kuipers in Den Helder Actueel. “Echter, bij elkaar opgeteld hebben deze regels beperkingen tot gevolg voor ondernemers. Het maakt ondernemerschap lastiger en daarmee minder aantrekkelijk. Ook worden nieuwe retail- en horecaconcepten, zoals blurring, er vaak door bemoeilijkt.”

Het doel van de nieuwe regels is volgens de gemeente het vinden van een nieuwe balans tussen ruimte voor ondernemerschap enerzijds en het borgen van maatschappelijke belangen anderzijds. Een ander doel is het verhogen van de organisatiegraad en het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers.

De De SlijtersUnie is het niet eens met de landelijke pilot, die dus minder ver gaat dan wat Den Helder wil. De unie meent dat de VNG gemeenten en ondernemers oproept om bewust de regels te overtreden. Den Helder zegt de ontwikkelingen in het land nauw te volgen. “Wij zullen deze ontwikkelingen ook zeker meenemen bij het opstellen van de nieuwe regel.” Het nieuwe experiment zou in Den Helder deze zomer van start moeten gaan.

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0