Extreme druk op ondernemers met gesloten winkels

Bijna 85% van de winkelondernemers non-food kampt met (zeer veel) mentale druk door de impact van de lockdown. Dat blijkt uit onderzoek van INretail waar duizend ondernemers aan meededen. Daarvan geeft 33% aan het nog minder dan een maand vol te kunnen houden bij gebrek aan liquide middelen en 35% geeft aan nog maximaal 2 maanden. Ruim 70% kan de voorjaarsgoederen niet betalen en ruim 55% van de ondernemers geven aan dat hun banken niet, of slecht meedenkt in het vinden van oplossingen voor de huidige liquiditeitssituatie. Banken kunnen meer doen aan een collectieve oplossing voor de financiële nood vindt INretail. Groeiers, starters en grote ketens worden extra geraakt, omdat zij buiten regelingen vallen, of tegen begrenzingen aanlopen.

Onvoldoende om te overleven
Stress vanwege de uitzichtloosheid van de situatie en oplopende schulden zijn belangrijke oorzaken van de extreme druk die ondernemers voelen. Tachtig procent van de ondernemers met mode-, schoenen en sportwinkels vragen zich af of hun bedrijf wel blijft bestaan vanwege de impact van de huidige lockdown. Voor de meeste ondernemers is de omzet uit digitale verkoopkanalen volstrekt onvoldoende om in combinatie met de steunmaatregelen van de overheid te kunnen overleven. Ondernemers in de woonretail maken zich ook grote zorgen door het wegvallen van consumentenbestellingen. Geen orders nu betekent geen voorjaarsomzet straks.

Om een tsunami aan faillissementen en de dreigende kaalslag in dorpen, wijken en stadscentra te voorkomen, moeten ook andere partijen bereid zijn mee te denken. Recente uitspraken van rechters die beslisten in het voordeel van huurders van een pand zijn een steun in de rug voor anderen en ook de politiek spreekt zich er dinsdag in de Tweede Kamer over uit. INretail wil dat verhuurders en huurders de kosten eerlijker verdelen, 50/50.

INretail beschouwt click en collect per 10 februari als voorzichtige stap richting heropening van winkels
Het ultieme doel is volledige heropening van winkels. De brancheorganisatie is ervan overtuigd dat de sector het afhalen van bestellingen goed en veilig kan organiseren. Werken met afgesproken tijdstippen voorkomt namelijk drukte.

Komende weken cruciaal
De komende weken worden cruciaal voor een groot aantal ondernemers in de branches die INretail vertegenwoordigt. Van de ondernemers geeft 33% aan de komende maand niet te kunnen overleven bij gebrek aan liquiditeit en 35% geeft aan maximaal twee maanden. Het volledig openen van winkels is het enig alternatief voor omzet herstel. In de fase tot aan dat moment roept INretail alle partijen met een belang bij de retail op om mee te denken in het behouden van perspectief. INretail heeft opties voor een veilige heropening van winkels ontwikkeld en gaat deze met het ministerie bespreken om zo van een voorzichtige eerste stap naar volledige heropening toe te kunnen werken.

Bron: Inretail.nl

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0