INretail presenteert nieuwe retailmodellen

Op maandag 23 november vond het INretail ledenevent 2015 plaats. In de volle theaterzaal van de Flint in Amersfoort presenteerden John Terra van Q&A, en Harry Bijl, de innovatiestrateeg van INretail de uitkomsten van het onderzoek Retailmodellen.

“De markt is enorm veranderd, daar hoeven wij ondernemers vrij weinig over te vertellen”, zegt John Terra. “We zien met name dat de online handel zeer belangrijk is geworden, en dat er in de keten meer initiatieven voor samenwerking ontstaan.” Volgens Terra functioneren de huidige retailmodellen niet meer. “Er wordt te weinig waarde gecreëerd voor de klant, en de ondernemers verdienen te weinig geld.”

Onderzoek
INretail en Q&A werkten de afgelopen maanden aan een breed opgezet onderzoek naar Retailmodellen voor met name MKB-bedrijven. De bedrijven organiseerden verschillende workshops waar met retailers en experts ervaringen werden gedeeld rond het thema Retailmodellen. De ervaringen van de retailers en experts, die in deze workshops naar voren kwamen, vormden de basis voor het onderzoek onder consumenten en retailers. Via enquêtes werden vragen gesteld met als centraal thema: ‘Hoe kunnen retailers winkelen leuker of makkelijker maken voor klantenInretail-2 en daar voldoende plezier aan beleven en geld mee verdienen?

Zeven P’s
De bevindingen van het onderzoek werden onderverdeeld in zeven P’s. “De eerste P staat voor passie: ondernemers moeten zich afvragen waar hun ondernemershart ligt, en daarin investeren”, aldus Harry Bijl. “De laatste P staat voor profijt, het behalen van de beste resultaten. Daartussenin vinden we de P’s van product, plaats, personen, promotie en plezier”, aldus Bijl.

“We merken dat er in de detailhandel veel bereidheid is om te veranderen en om samen te werken”, vertelt Terra. “Daarnaast zien we dat vanuit de kant van de consument het merk heel belangrijk is in de costumer journey. De klant koopt producten steeds vaker rechtstreeks bij de fabrikant. Dit zal in de toekomst steeds meer conflicten in de keten veroorzaken, waar retailers en leveranciers samen uit moeten komen.”

Referentiemodel
Volgens Bijl hebben ondernemers met de zeven P’s een referentiemodel in huis waaraan ze kunnen afletteren wat hun competenties zijn. Willen ze een bepaalde richting uitgaan? Dan kunnen ze nagaan of dit de juiste richting is, en of ze zelf de knowhow in huis hebben, of dat ze er iemand voor moeten inhuren. “Aan de hand van de zeven P’s bieden we veel inspiratie en kennis waarmee de organisatie effectief gestuurd kan worden. De retailer die de regie wil voeren op één van de P’s die kan met al het materiaal dat we beschikbaar stellen veel geld verdienen.”

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0